Disclaimer Nederlands


Disclaimer

De informatie op deze website wordt met de uiterste zorg samengesteld. Het voorgaande neemt niet weg dat deze informatie onvolledig kan zijn en/of onjuistheden bevat. 

De beslissingen welke gebruiker van de website maakt op basis van de aangeboden informatie, hieronder wordt ook begrepen informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op hyperlinks naar derden, zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker. 

De Franse Lelie sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de website en/of informatie die via deze website is verkregen. 

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, lettertypen, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en de daar achterliggende data en software, berusten bij De Franse Lelie. Het gebruik van (delen) van de vormgeving en/of de inhoud van de website, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming van De Franse Lelie.

 

 

 

 

 

Back
6302225 bezoekers (9656920 hits) sinds 12-10-2007
Powered by webXpress